Sport


Anamjan Rustamowa ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň wise-çempiony boldy
Anamjan Rustamowa ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň wise-çempiony boldy

Türkmen agyr atletikaçysy Anamjan Rustamowa birbada iki agram derejede – ýetginjek gyzlaryň arasynda (17 ýaşa çenli) we ýaşlaryň arasynda (20 ýaşa çenli) Aziýanyň wise-çempiony derejesine mynasyp boldy. Paýtagtymyzyň «Olimp» sport mekdebiniň 10-njy s...

27.07.2022 Dowamy


Ýulduz Jumabaýewa ― agyr atletika boýunça dünýä çempiony!
Ýulduz Jumabaýewa ― agyr atletika boýunça dünýä çempiony!

Halkara agyr atletika federasiýasy (IWF) türkmenistanly agyr atletikaçy gyz Ýulduz Jumabaýewany 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatynyň 45 kilograma çenli agram derejesindäki ýeňijisi ― dünýä çempiony diýip yglan etdi. IWF resmi web...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code