Jemgyýet


Türkmenistanda «Ene mähri» adyna mynasyp bolan enelere berilýän ýeňillikler artdyryldy
Türkmenistanda «Ene mähri» adyna mynasyp bolan enelere berilýän ýeňillikler artdyryldy

Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan enelere Hökümet tarapyndan berilýän ýeňilliklerdir kömekleriň sany barha artdyrylýar. «Türkmenistan» gazetinde «Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyna üýtgetme we...

28.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň «Elektron hökümet hakynda» Kanuny güýje girdi
Türkmenistanyň «Elektron hökümet hakynda» Kanuny güýje girdi

Şu gün Türkmenistanda «Elektron hökümet hakynda» Kanun güýje girdi. Kanun «Türkmenistan» gazetinde türkmen, «Нейтральный Туркменистан» gazetinde rus dillerinde çap edildi. Täze Kanun 5 bapdan we 28 maddadan ybaratdyr. Kanun elektron hökümetiň işin...

27.07.2022 Dowamy


9-njy awgustda Aşgabatda işe ýerleşmek isleýänler üçin boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler
9-njy awgustda Aşgabatda işe ýerleşmek isleýänler üçin boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler

9-njy awgustda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň binasynda sagat 09:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Bu ýarmarka Türkmenist...

26.07.2022 Dowamy


«Aşgabatgaz» müdirligi tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagy ýatladýar
«Aşgabatgaz» müdirligi tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagy ýatladýar

«Aşgabatgaz» döwlet müdirligi ýurduň raýatlaryny tebigy gazy ýerlikli we tygşytly peýdalanmaga çagyrýar.  Müdirlik bu babatda gaz enjamlaryndan peýdalanylanda howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmelidigi barada duýdurýar. Gaz plitalaryny penjirän...

26.07.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code