Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli sergi açyldy


12.09.2022
Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli sergi açyldy

10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralýan serginiň dabaraly açylyşy boldy. 

Serginiň dabaraly açylyş dabarasyna döredijilik ugrundan zähmet çekýän hünärmenler, Türkmenistanyň Halk maslahatynyň Aşgabat şäherinden bolan deputatlary, şeýle-de ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlary gatnaşdylar.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code