Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler


12.09.2022
Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler

20-21-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp ýurduň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guralar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär.

Däbe öwrülen ykdysady üstünlikleriň baýramçylyk sergisinde döwlete degişli kärhanalar bilen bir hatarda, Türkmenistanyň hususyýetçileri tarapyndan öndürilýän önümler tanyşdyrylar.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code