Esasy habarlar


Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi
Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi

Aşgabatda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň ― Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, “Akina-Andhoý” beketleriniň aralygynda 30 kilometrlik demir ýolunyň, şeýle hem iki ugur - Ymamnazar (Tü...

20.01.2021 Dowamy


Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi
Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi

Düýn, 14-nji ýanwarda açylan Akina ― Andhoý demir ýoly arkaly Akina menzilinden Andhoý şäherine “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan taýýarlanan ilkinji demir ýol düzümi dowamly zogyny çalmak bilen ýola düşdi. Kerwen ýük wagonlarynyň hem-de Tür...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code