Esasy habarlar


Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary başlandy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary başlandy

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. ...Ýakyn goňşy döwletler bilen giň g...

15.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Belarus Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy...

04.07.2022 Dowamy


Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

   Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi. Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Aşgabat duşuşygy kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynda guraldy. Bu ýerde ýokary derejeli myhmanla...

30.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna ga...

25.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasyna resmi sapary başlandy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasyna resmi sapary başlandy

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.    Aşgabadyň Halkara howa menzilinden hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar. Bir sagatdan gowrak wagtdan s...

15.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň birinji orunbasaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň birinji orunbasaryny kabul etdi

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammedi kabul etdi. Türkmenistan BMG-niň ýokary wezipeli we...

07.06.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Omanyň Soltanyny gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Omanyň Soltanyny gutlady

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Omanyň Soltany Haýsam bin Tarik Al Saide we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Oman Soltanlygynyň arasynda diplomat...

30.05.2022 Dowamy


«Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara

   Hormatly sergä gatnaşyjylar!    Gadyrly myhmanlar!   Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň günün...

25.05.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code