Döwlet simfoniki orkestri paýtagtymyzdaky Mukamlar köşgünde konsert berdi


30.08.2022 37
Döwlet simfoniki orkestri paýtagtymyzdaky Mukamlar köşgünde konsert berdi

Aşgabatdaky Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň ýerine ýetirmeginde konsert geçirildi diýlip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berilýär.

Çykyşlaryň meýilnamasy Rejep Rejepowyň, Jakomo Puççininiň, Juzeppe Werdiniň, Baba Saryýewiň we Nury Muhadowyň eserlerini öz içine aldy.

Konserte Türkmenistanyň Döwlet hory we aýdymçylar gatnaşdylar.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code