Aşgabatda sport gimnastikasy boýunça geçirilen çempionatyň jemleri jemlendi


31.08.2022 34
Aşgabatda sport gimnastikasy boýunça geçirilen çempionatyň jemleri jemlendi

30-njy awgustda Aşgabat şäheriniň 13-nji sport mekdebinde sport gimnastikasy boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň jemleýji tapgyry geçirildi.

Ýaryşyň jemleýji tapgyryna paýtagtymyzdan hem-de welaýatlardan dürli ýaşdaky gimnastikaçy türgenler gatnaşdylar.

Final tapgyryň netijelerine laýyklykda, geljekde Türkmenistanyň adyndan halkara ýaryşlarynda çykyş etjek has tapawutlanan türgenler öňe saýlandy.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code