Aşgabadyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi açyldy


02.09.2022 41
Aşgabadyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi açyldy

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanan suratlaryň we heýkelleriň sergisi açyldy.

Bu ýerde ussat suratkeşleriň bilim temasy bilen baglanyşykly ol ýa-da beýleki eserleri ýerleşdirildi.

Olaryň hatarynda Yzzat Gylyjowyň «Kitap bazary», Pýotr Tatisowyň «Ertir mekdebe», Ýewgeniýa Adamowanyň «1-nji sentýabr», Aýhan Hajyýewiň «Ilkinji mugallym» atly eserlerini we beýlekileri görmek bolýar.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code