Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri tamamlanyp barýar


12.09.2022 38
Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri tamamlanyp barýar

Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri ahyrky tapgyrda alnyp barylýar.

Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň sahypalarynda beýan edilýär.

Habaryň mazmunynda «Türkmenistanda seýsmologiýa ylmyny toplumlaýyn ösdürmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň esasynda durýan wezipeler dogrusynda bellenilýär. Aşgabadyň gurluşykçy hünärmenleri üçin kadalaşdyryjy resminama öwrüljek kartany işläp taýýarlamak üçin ýakyn ýerdäki galyňlygyň tizlik gurluşynyň modelini awtomatiki gurmak ulgamy ýaly innowasion usul döredildi.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code