Türkmen paýtagtynda sirk möwsümi açyldy


13.09.2022 25
Türkmen paýtagtynda sirk möwsümi açyldy

Aşgabat şäherinde täze sirk möwsümi açyldy diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşirinde habar berilýär.

Sirkiň täze möwsüminde tomaşaçylara ýetiriljek görkezme çykyşlarynyň hatarynda täze çykyşlaryň hödürleniljekdigini bellemek gerek.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code