Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby neşir edildi


22.09.2022 16
Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby neşir edildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edilen «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitaby giň okyjylar köpçülige ýetirilendir.

Bu barada TDH-niň resmi saýtynda habar berilýär. Täze neşir Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwatyny seljerýän baý faktlary we statistik maglumatlary özünde jemläp, ajaýyp suratlar bilen bezelipdir.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code