Täzelikler


Türkmenabat pagta egriji fabriginiň önümleriniň köpüsi eksport edilýär
Türkmenabat pagta egriji fabriginiň önümleriniň köpüsi eksport edilýär

Türkmenabat pagta egriji fabrigi geçen ýyl önümleriniň köpüsini, ýagny öndürilen ýüplügiň 80 göterimini eksport etdi. Esasy eksport edijileri bolsa Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe we Polşa ýaly ýurtlardyr. «Türkmen Gündogary» gazetiniň habaryna...

20.01.2021 Dowamy


“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar
“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar

2020-nji ýylyň netijeleri boýunça, Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginiň Türkmenistanyň dokma senagatyna degişli edaralarynyň arasynda öňdebaryjy ornuny saklap gelendigini ýene-de bir gezek tassyklanyldy. Ýylyň dowamynda fabrik 31 million manatdan gowrak...

20.01.2021 Dowamy


Türkmenistan Russiýanyň «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy
Türkmenistan Russiýanyň «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň resmi internet saýty habar berýär...

20.01.2021 Dowamy


2024-nji ýylda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileý dabaralary geçiriler
2024-nji ýylda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileý dabaralary geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow 14-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly baýram etmäge taýýarlyk görmek boýu...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.
QR Code