Täzelikler


Türkmenistan we ÝTÖB gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdy
Türkmenistan we ÝTÖB gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi barada pikir alyşdy

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) wekilleri bilen geçirilen wideoduşuşygyň gün tertibine ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek we onuň geljegi bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Duşuşyga Maliýe we ykdysadyýet ministrlgiiniň, “Halkbank”...

20.01.2021 Dowamy


TOHU-nyň talyplary plastik önümlerden bezegleri ýasamak boýunça ýaryşdylar
TOHU-nyň talyplary plastik önümlerden bezegleri ýasamak boýunça ýaryşdylar

Türkmen oba hojalyk institutynda el işleriniň sungaty boýunça plastik önümlerden dürli görnüşli bezeg we beýleki işleri ýasamakda talyp ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirildi. Bu barada «Bereketli toprak» gazeti habar berýär. Onda talyp ýaşlaryň enç...

20.01.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyna minnetdarlyk hatyny iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyna minnetdarlyk hatyny iberdi

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji jenap Maýkl Iranä minnetdarlyk hatyny we mähirli salamyny ýollady. Hormatly Prezidentimiz 2018-nji ýylda Aşgabat...

20.01.2021 Dowamy


Türkmenabat pagta egriji fabriginiň önümleriniň köpüsi eksport edilýär
Türkmenabat pagta egriji fabriginiň önümleriniň köpüsi eksport edilýär

Türkmenabat pagta egriji fabrigi geçen ýyl önümleriniň köpüsini, ýagny öndürilen ýüplügiň 80 göterimini eksport etdi. Esasy eksport edijileri bolsa Russiýa, Beýik Britaniýa, Türkiýe we Polşa ýaly ýurtlardyr. «Türkmen Gündogary» gazetiniň habaryna...

20.01.2021 Dowamy


“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar
“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar

2020-nji ýylyň netijeleri boýunça, Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginiň Türkmenistanyň dokma senagatyna degişli edaralarynyň arasynda öňdebaryjy ornuny saklap gelendigini ýene-de bir gezek tassyklanyldy. Ýylyň dowamynda fabrik 31 million manatdan gowrak...

20.01.2021 Dowamy


Türkmenistan Russiýanyň «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy
Türkmenistan Russiýanyň «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň resmi internet saýty habar berýär...

20.01.2021 Dowamy


2024-nji ýylda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileý dabaralary geçiriler
2024-nji ýylda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileý dabaralary geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow 14-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly baýram etmäge taýýarlyk görmek boýu...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code