Hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary!


03.09.2022
Hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary!

«Aşgabatýylylyk» tresti gidrawlik barlag işlerini geçirmek maksady bilen, öýleri ýyladyş möwsüminiň başlamazyndan öň, 2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda ýaşaýyş jaýlaryndaky öýleriň ýylylyk ulgamlaryna suw goýberiljekdigini mälim edýär.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code