Aşgabatda raýatlaryň ýüztutmalaryna seretmek üçin kabul edişlikler geçirilýär


03.09.2022
Aşgabatda raýatlaryň ýüztutmalaryna seretmek üçin kabul edişlikler geçirilýär

Raýatlaryň ýüztutmalaryny düýpli öwrenmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli bölümleriň wekillerinden döredilen raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça Aşgabat şäher we etrap toparlary raýatlaryň ýüztutmalaryna seretmek üçin kabul edişlikleri geçirerler.

Bu barada “Aşgabat” gazetinde habar berilýär.

Kabul edişlikler sentýabr aýynyň şu günlerinde alnyp barlar:

Aşgabat şäher häkimligi: 3-nji, 10-njy sentýabr, 24-nji sentýabr, sagat 10-dan 12-ä çenli;

Berkararlyk etrap häkimligi: 3-nji, 10-njy, 17-nji, 24-nji sentýabr, sagat 10-dan 12-ä çenli;

Köpetdag etrap häkimligi: 3-nji, 10-njy, 17-nji, 24-nji sentýabr, sagat 10-dan 12-ä çenli;

Bagtyýarlyk etrap häkimligi: 3-nji, 10-njy, 17-nji, 24-nji sentýabr, sagat 10-dan 12-ä çenli;

Büzmeýin etrap häkimligi: 3-nji, 10-njy, 17-nji, 24-nji sentýabr, sagat 10-dan 12-ä çenli.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code