Aşgabat şäher häkimligi tekerleri satyn almak boýunça yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaltdy


06.09.2022
Aşgabat şäher häkimligi tekerleri satyn almak boýunça yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaltdy

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini 2022-nji ýylyň 12-nji sentýabryna çenli uzaldýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy;

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-56-24.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code